Apie leidyklą
Naujausi leidiniai
Pristatomi leidiniai
Knygų sąrašas
Teikiamos paslaugos
Užsakymo anketa
Kontaktai
Krepšinio komanda
Stasio Tumėno pokalbiai
Gipsiniai modeliai
Knygų sutiktuvės
Apie leidyklą
Stasio Tumėno leidykla „šiaurės Lietuva“, įsteigta 1995 m. Leidyklos pavadinimas nėra atsitiktinis. Jos vadovas doc. dr. Stasys Tumėnas – šiaurės Lietuvos žiemgališkųjų tradicijų skleidėjas ir puoselėtojas, redaguojantis 1991 m. pradėtą leisti almanachą „šiaurės Lietuva“. Almanachas eina nereguliariai, jis, pasak redaktoriaus, yra jo „dvasios atgaiva“, susispietusių romantinių minčių, ieškant savo tėvų, savo protėvių šaknų, proveržis.“ Iš viso yra išleisti 6 almanacho „šiaurės Lietuva“ numeriai (nuo 1991 iki 2012). Dauguma almanacho autorių – „Žiemgalos“ draugijos nariai, šiaurės Lietuvos regiono žmonės: prof. V. Rimkus, prof. V. Trušys, doc. V. Butkus, doc. R. Kvašytė, prof. G. Mažeikis ir kt.

šiaurės Lietuvos“ leidyklos šūkis „Mokyk ir mokykis, šviesk ir švieskis“ irgi nėra atsitiktinis. Leidykla darbuojasi edukacinės literatūros baruose, leidžia įvairią teorinę ir praktinę šios krypties literatūrą, mokymo ir mokymosi priemones mokiniams, studentams, mokytojams. Mokymo(-si) priemonės skirtos pradinių ir vyresniųjų klasių moksleiviams ir mokytojams. Dauguma autorių yra šiaulių universiteto mokslininkai-teoretikai: doc. I. Ramaneckienė, doc. E. Adomavičienė, doc. N. Bražienė, doc. A. Kazlauskienė, doc. A. širiakovienė, doc. P. Ivanovas, prof. A. Kiseliovas, doc. H. Volodka, doc. J. Pabrėža, doc. A. Gumuliauskas, doc. S. Tumėnas. Daug mokymo priemonių yra parengusios patyrusios Lietuvos pedagogės-praktikės mokytojos ekspertės P. Grebeničenkaitė, E. Tumėnaitė.
(c) 2003 - 2013 Juozas Tumėnas
 
Paskutinis tinklalapio atnaujinimas: 2013 11 27